یادگیری مستقل مبتنی بر تفکر و کشف مهارت های حل مسئله

آموزش مفاهیم پایه ریاضی

برنامه مبتنی بر الگوی درسی مارپیچی

تقویت تفکر خلاقانه ریاضی

فراگیر با بررسی روابط و حل مسائل ریاضی با استفاده از روشهای متفاوت، اجتناب از راه حل‌های مرسوم و تفکر خارج از چارچوب و استفاده از روش‌های بدیع و تازه را تجربه می نماید.

افزایش مهارت حل مسئله

فرآیند ذهنی شامل کشف، آنالیز و حل مشکلات برای غلبه بر موانع و پیدا کردن بهترین راه حل تا در مواجهه با مسائل زندگی نیز راه حل‌های گوناگون را در نظر بگیرد و بهترین آن‌ها را انتخاب کند.

یادگیری مستقل مبتنی بر شادی و سرگرمی

فراگیر به طور فعال و مستقل در فضایی شاد و سرگرم کننده، فرآیند یادگیری را با اتکای به خود، تنظيم، توسعه و هدايت می‌کند و مهارت‌ها، شایستگی‌ها و قابلیت‌های خود را ارتقاء می‌دهد.

ثبت نام سیمس پلاس

گروه مخاطب

در حال حاضر کودکان 6، 7 و 8 ساله

بازه سنی 6 تا 12 سال در برنامه ریزی موسسه می باشد.

سایر مواردی که برنامه Cmaths متفاوت کرده است!

با ما بروز باشید ...

رویدادهای کشوری Cmaths

مخاطب با آموزش مفاهیم ریاضی Cmaths

با یک جو مثبت اندیشی در کلاس، یاد می گیرد که مستقل، خلاق و با اعتماد به نفس باشد، با راهبردهای اکتشافی برای حل سوالات چالش برانگیز گام بردارد و براي مواجه با چالش‌هاي اصلي زندگي آماده شود.