در ارزیابی عملکرد بسته های آموزشی آیمت مدیران محترم اجرایی کشور استانهای ذیل حائز رتبه برتر گردیده اند:
1-فارس، 2-اصفهان، 3-بوشهر،4-کهگیلویه و بویر احمد، 5-آذربایجان غربی، 6-یزد ،7-خوزستان، 8-کرمانشاه، 9-هرمزگان، 10-چهارمحال و بختیاری